Kültür Mantarı

“Hiçbir şey insan için ölçüsüz tenkit veya aşırı övgü kadar zararlı olamaz.”
Goethe